Hardside Luggage

Classic Aluminum - 28" Spinner Luggage

  $1,150.00

16.50lb / 21.00"W x 10.00"D x 31.00"H
7.48kg / 53.34W x 25.40D x 78.74H cm
Geo Aluminum - 30" Spinner Luggage

  $1,150.00

16.30lb / 22.00"W x 10.00"D x 33.00"H
7.39kg / 55.88W x 25.40D x 83.82H cm
Classic Aluminum - 26" Spinner Luggage

  $995.00

15.20lb / 19.50"W x 10.00"D x 28.00"H
6.89kg / 49.53W x 25.40D x 71.12H cm
Geo Aluminum - 28" Spinner Luggage

  $995.00

15.70lb / 21.00"W x 10.00"D x 31.00"H
7.12kg / 53.34W x 25.40D x 78.74H cm
Classic Aluminum - 24" Spinner Luggage

  $950.00

14.10lb / 18.00"W x 10.00"D x 26.50"H
6.40kg / 45.72W x 25.40D x 67.31H cm
Geo Aluminum - 26" Spinner Luggage

  $875.00

14.30lb / 19.00"W x 10.00"D x 29.00"H
6.49kg / 48.26W x 25.40D x 73.66H cm
Geo Aluminum - 24" Spinner Luggage

  $795.00

13.40lb / 17.50"W x 10.00"D x 27.00"H
6.08kg / 44.45W x 25.40D x 68.58H cm
Classic Aluminum - Carry-On Spinner Luggage

  $750.00

10.80lb / 14.00"W x 9.50"D x 21.50"H
4.90kg / 35.56W x 24.13D x 54.61H cm
Geo Aluminum - Carry-On Spinner Luggage

  $775.00

10.60lb / 15.50"W x 8.50"D x 21.00"H
4.81kg / 39.37W x 21.59D x 53.34H cm